OFERUJEMY:
  • oznakowanie pionowe dróg, miejscowości i osiedli
  • elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
    • słupki prowadzące plastikowe na pobocza i bariery
  • zestawy do oznakowania robót, w tym:
    • lampy, pachołki, tablice prowadzące, zapory, taśmy i inne
  • wszelkie prace związane z utrzymaniem i wymianą oznakowania pionowego oraz poziomego
Gwarantujemy wysoką jakość wyrobów i usług oraz umiarkowane ceny.